Обука „Вмрежување, партнерство и градење на капацитети помеѓу Граѓанските организации во Североисточен и Источен регион“ – Штип – 18, 19 и 20 Октомври, 2018