Завршна пресконференција Куманово

Завршна пресконференција

Проект „Социјална инклузија преку социјални мрежи помеѓу ГО и социјално претприемништво (4SNET)“

13 ти Јуни, 2019 година (четврток), во 11.00 часот
Локација: Голема сала на поранешен Комитет, Куманово