Завршна пресконференција Штип

Завршна пресконференција:
Во рамки на проектот:

“Социјална инклузија преку социјални мрежи помеѓу граѓанските
организации и социјално претприемништво (4SNET)”

08ми Јуни, 2019 година ( сабота)
Локација: Хотел „Изгрев“ Штип