Отворање на прес конференција во Куманово на 17 Мај