Обука “Анализа, застапување и следење на клучни секторски реформи кои се однесуваат на обезбедување на услуги од страна на граѓански организации“ – 17,18,19 септ., Куманово.