Доделување на сертификати од обука „Анализа, застапување и следење на клучни секторски реформи“ за Граѓански организации – Штип и Куманово.