Доделување на сертификати од обуката „Обука за тренери“ – Куманово, 27.10.2018