Обука за Социјално претприемништво – прв дел – Куманово, 19-20 Ноември 2018