Обука за социјално претприемништво – втор дел“, Куманово, 10-11 Декември, 2018