Обука за социјално претприемништво – прв дел – Штип, 24-25 Декември, 2018