“Мотивациона обука 1” – 12,13ти Ноември, 2018 година, Штип

“Мотивациона обука 1” – 12,13ти Ноември, 2018 година, Штип

“Мотивациона обука 1”

12,13ти Ноември, 2018 година (понеделник, вторник) Локација: Хотел Изгрев, Штип

А Г Е Н Д А

12.11.2018 Понеделник 10:30-11:00 Пристигнување и регистрација на учесници
11:00-12:00
Добредојде и вовед Запознавање и претставување на учесниците преку проективна техника “СВОЕ ЦАРСТВО”
12:00-13:00
“ВЕРБАЛЕН И НЕВЕРБАЛЕН ГОВОР – КЛУЧ ЗА ПОЛЕСНО ДОАЃАЊЕ ДО РАБОТА” 13:00-13:15 Пауза за кафе 13:15-14:30 Групна Работа, Тематски игри и вежби „МОТИВАЦИЈА И СВЕСНОСТ“
14:30-15:30
Вовед во „Емоционална интелигенција како клучна алатка за успех во денешницата“

15:30-16:30 Ручек 16:30-16:45 ЕНЕРЏАЈЗЕР
16:45-17:30
Групна Работа Тематски примери, вежби и симулација  САМОМОТИВАЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ  ЕМОЦИОНАЛНИ ВЕШТИНИ ПРИ ПРОЦЕС НА ВРАБОТУВАЊЕ  ЕМПАТИЈАТА ПРИ ПРОЦЕСОТ НА ВРАБОТУВАЊЕ 17:30-17:45 Пауза за кафе 17:45-18:45 Презентација на групната работа и теоретска презентација на темите

 САМОМОТИВАЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ  ЕМОЦИОНАЛНИ ВЕШТИНИ ПРИ ПРОЦЕС НА ВРАБОТУВАЊЕ  ЕМПАТИЈАТА ПРИ ПРОЦЕСОТ НА ВРАБОТУВАЊЕ

18:45-19:00
Завршни забелешки и коментари, Прашања и одговори 13.11.2018 Вторник 11:00-11:30
Повторување на темите од Ден 1 (групна работа) 11:30-12:00 Групна Работа Тематски игри, алатки и симулација на вежбата „БУДЕЊЕ“ 12:00-13:00 Групна Работа Тематски примери, вежби и симулација • САМОДОВЕРБА (SELF CONFIDENCE) • СЛИКА ЗА СЕБЕ (SELF IMAGE) • ТИМСКА РАБОТА (What is “TEAM”?) • ПРЕЗЕНТИРАЊЕ 13:00-13:15 Пауза за кафе 13:15-13:30 ЕНЕРЏАЈЗЕР 13:30-15:30 Групна Работа Тематски примери, вежби и симулација • САМОДОВЕРБА (SELF CONFIDENCE) • СЛИКА ЗА СЕБЕ (SELF IMAGE) • ТИМСКА РАБОТА (What is “TEAM”?) • ПРЕЗЕНТИРАЊЕ

15:30-16:30

Ручек
16:30-17:30
Презентација на групната работа и Теоретска презентација на темите  САМОДОВЕРБА (SELF CONFIDENCE)  СЛИКА ЗА СЕБЕ (SELF IMAGE)  ТИМСКА РАБОТА (What is “TEAM”?) 17:30-17:45 Пауза за кафе 17:45-18:45 Ефективна комуникација, вештини при потрага по работа 18:45-19:00 Завршни забелешки и коментари Прашања и одговори Евалуација на обуката

Date

Nov 12 2018 - Nov 13 2018

Time

10:30 AM - 07:00 PM

More Info

Read More

Location

Hotel Izgrev Stip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *