“Мотивациона обука 1” – 29,30ти Октомври, 2018 година, Куманово

“Мотивациона обука 1” – 29,30ти Октомври, 2018 година, Куманово

“Мотивациона обука 1”

29,30ти Октомври, 2018 година (понеделник, вторник) Локација: Ресторан Грација (нас. Карпош), Куманово

А Г Е Н Д А

29.10.2018 Понеделник 9:30-10:00 Пристигнување и регистрација на учесници
10:00-11:00
Добредојде и вовед Запознавање и претставување на учесниците преку проективна техника “СВОЕ ЦАРСТВО”
11:00-12:00
“ВЕРБАЛЕН И НЕВЕРБАЛЕН ГОВОР – КЛУЧ ЗА ПОЛЕСНО ДОАЃАЊЕ ДО РАБОТА” 12:00-12:15 Пауза за кафе 12:15-13:30 Групна Работа, Тематски игри и вежби „МОТИВАЦИЈА И СВЕСНОСТ“
13:00-14:30
Вовед во „Емоционална интелигенција како клучна алатка за успех во денешницата“

14:30-15:30 Ручек 15:30-15:45 ЕНЕРЏАЈЗЕР
15:45-16:30
Групна Работа Тематски примери, вежби и симулација  САМОМОТИВАЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ  ЕМОЦИОНАЛНИ ВЕШТИНИ ПРИ ПРОЦЕС НА ВРАБОТУВАЊЕ  ЕМПАТИЈАТА ПРИ ПРОЦЕСОТ НА ВРАБОТУВАЊЕ 16:30-16:45 Пауза за кафе
16:45-17:45 Презентација на групната работа и теоретска презентација на темите  САМОМОТИВАЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ  ЕМОЦИОНАЛНИ ВЕШТИНИ ПРИ ПРОЦЕС НА ВРАБОТУВАЊЕ  ЕМПАТИЈАТА ПРИ ПРОЦЕСОТ НА ВРАБОТУВАЊЕ

17:45-18:00
Завршни забелешки и коментари, Прашања и одговори 30.10.2018 Вторник 10:00-10:30
Повторување на темите од Ден 1 (групна работа) 10:30-11:00 Групна Работа Тематски игри, алатки и симулација на вежбата „БУДЕЊЕ“ 11:00-12:00 Групна Работа Тематски примери, вежби и симулација • САМОДОВЕРБА (SELF CONFIDENCE) • СЛИКА ЗА СЕБЕ (SELF IMAGE) • ТИМСКА РАБОТА (What is “TEAM”?) • ПРЕЗЕНТИРАЊЕ 12:00-12:15 Пауза за кафе 12:15-12:30 ЕНЕРЏАЈЗЕР 12:30-14:30 Групна Работа Тематски примери, вежби и симулација • САМОДОВЕРБА (SELF CONFIDENCE) • СЛИКА ЗА СЕБЕ (SELF IMAGE) • ТИМСКА РАБОТА (What is “TEAM”?) • ПРЕЗЕНТИРАЊЕ

14:30-15:30

Ручек
15:30-16:30
Презентација на групната работа и Теоретска презентација на темите  САМОДОВЕРБА (SELF CONFIDENCE)  СЛИКА ЗА СЕБЕ (SELF IMAGE)  ТИМСКА РАБОТА (What is “TEAM”?) 16:30-16:45 Пауза за кафе 16:45-17:45 Ефективна комуникација, вештини при потрага по работа 17:45-18:00 Завршни забелешки и коментари Прашања и одговори Евалуација на обуката

Date

Oct 29 2018

Time

10:00 AM - 06:00 PM

More Info

Read More

Location

Gracija Kumanovo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *