“Мотивациона обука 2” – 28, 29ти Ноември, 2018 година, Штип

“Мотивациона обука 2” – 28, 29ти Ноември, 2018 година, Штип

“Мотивациска обука – втор дел”

28 и 29ти Ноември, 2018 година (среда, четврток) Локација: Хотел Изгрев, Штип А Г Е Н Д А

28.11.2018 Среда

10:30-11:00 Пристигнување и регистрација на учесници
11:00-11:30
Добредојде и вовед Мета картички за запознавање на учесниците
11:30-12:00
Вовед – работата во животот, пазарот на трудот и феноменот на невработеност? 12:00-13:00 Мојата биографска колекција / вежба за креирање на работен профил

13:00-13:15 Кафе пауза 13:15-14:30 Презентирање на биографските колекции 14:30-15:00 Како да се најде работа или да се стане претприемач

15:00-16:00 Ручек
16:00-17:30
Потребни елементи за започнување со бизнис / Карактеристки за успешен почетен бизнис/ практични примери

17:30-17:45 Кафе пауза

17:45-18:45 Интервју за работа /Дизајнирање на бизнис идеа/ работа во групи

18:45-19:00 Прашања и одговори

29.11.2018 Четврток

11:00-12:00
Повторување на темите од Ден 1 (групна работа) Презентација на бизнис плановите од Ден 1 (групна работа) Коментари од другите групи

12:00-12:30 Претприемнички код

12:30-13:00 Тест на учесниците – да се вработат или да отворат своја фирма

13:00-13:15
Пауза за кафе

13:15-14:30 Финансирање на почетни бизниси / извори, трошоци

14:30-15:00 Примери од пракса

15:00-16:00
Ручек

16:00-17:00 Плата или профит / приходи

17:00-17:30 Практични финансиски примери

17:30-17:45

Пауза за кафе

17:45-18:45 Решавање на *нерешливи*проблеми Пазар, Конкуренција, Правни форми …

18:45-19:00 Завршни забелешки и коментари Прашања и одговори Евалуација на обуката

Date

Nov 27 2018 - Nov 28 2018

Time

10:30 AM - 07:00 PM

More Info

Read More

Location

“Универзитетски ресторан” Штип

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *