Обука„ Анализа, застапување и следење на клучни секторски реформи кои се однесуваат на обезбедување на услуги од страна на граѓански организации“ Штип

Обука„ Анализа, застапување и следење на клучни секторски реформи кои се однесуваат на обезбедување на услуги од страна на граѓански организации“ Штип

Обука„ Анализа, застапување и следење на клучни секторски реформи кои се однесуваат на обезбедување на услуги од страна на граѓански организации“
Проект „Социјална инклузија преку социјални мрежи помеѓу граѓанските организации и социјално претприемништво (4SNET)“

24,25,26ти Септември, 2018 година (понеделник, вторник, среда)
Локација: Хотел Изгрев, Штип

АГЕНДА

24.09.2018
понеделник
10:30-11:00
Пристигнување и регистрација
11:00-12:30
Добредојде и вовед
Запознавање, очекувања и програма
Циклус на учење кај возрасните
12:30-12:45
Пауза за кафе
12:45-14:15
Концепти на влијанието на политиките
– Разбирање на разликите помеѓу термините: лобирање, застапување, активизам, влијание на политики, јакнење на свест;
– Главни елементи на дефиницијата за влијание на политики;
– Учесниците ќе можат да „излистаат“ активности кои се движат од хармонични до конфронтирачки.
14:15-15:15
Ручек
15:15-16:45
* Циклус на влијание на политиките
* Разбирање на циклусот и идентификување на главните чекори во него;
* Учесниците ќе бидат свесни зошто е важно да се сосредоточат на планирањето.
16:45-17:00
Пауза за кафе
17:00-18:30
Принципи на влијанието на политиките
* Разбирање на важноста на принципите;
* Идентификување на принципите;
* Именување на некои од активностите кои се потребни за да се придржуваат кон принципите.
25.09.2018
вторник
11:00-12:30
* Идентификување на релевантни прашања за влијание на политики
* Како се дефинира прашањето за влијание на политиките.
12:30-12:45
Пауза за кафе
12:45-14:15
Дефинирање на прашањето
* Формулирање на првичната порака
14:15-15:15
Ручек
15:15-16:45
* Анализа на чинители (стејкхолдери)
* Што е анализа на чинители;
* Кои се чинителите и нивните интереси;
* Ланец на влијание;
* Институциограм.
16:45-17:00
Пауза за кафе
17:00-18:30
Анализа на чинители (стејкхолдери) – продолжение
26.09.2018
среда
11:00-12:30
* Учество на корисниците
* Скала на учество и анализа;
* Различни водови учество;
* Начини мобилизација на корисниците.
12:30-12:45
Пауза за кафе
12:45-14:15
* Мапирање на процесот на носење одлуки
* Претставување и важност на контекстот при мапирањето;
* Градење на процесот.
14:15-15:15
Ручек
15:15-16:45
* Раководење со динамиката на мрежата
* Што е мрежа и како да се гради/анализира;
* Со кого треба да се гради мрежа за влијание на политики.
16:45-17:00
Пауза за кафе
17:00-18:00
* Развивање акциски план и презентација
* Како да се развие план имајќи ги предвид темите опфатени со обуката;
* Важност на алтернативните стратегии.
18:00-18:30
Оценка и затварање на обуката

Date

Sep 24 2018 - Sep 26 2018

Time

10:30 AM - 06:30 PM

More Info

Read More

Location

Hotel Izgrev Stip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *