Обука„ Анализа, застапување и следење на клучни секторски реформи кои се однесуваат на обезбедување на услуги од страна на граѓански организации Куманово

Обука„ Анализа, застапување и следење на клучни секторски реформи кои се однесуваат на обезбедување на услуги од страна на граѓански организации Куманово

Обука„ Анализа, застапување и следење на клучни секторски реформи кои се однесуваат на обезбедување на услуги од страна на граѓански организации“
Проект „Социјална инклузија преку социјални мрежи помеѓу граѓанските организации и социјално претприемништво (4SNET)“

17,18,19ти Септември, 2018 година (понеделник, вторник, среда)
Локација: Ресторан Грација, Куманово

АГЕНДА

17.09.2018
понеделник
9:30-10:00
Пристигнување и регистрација
10:00-11:30
Добредојде и вовед
Запознавање, очекувања и програма
Циклус на учење кај возрасните
11:30-11:45
Пауза за кафе
11:45-13:15
Концепти на влијанието на политиките
– Разбирање на разликите помеѓу термините: лобирање, застапување, активизам, влијание на политики, јакнење на свест;
– Главни елементи на дефиницијата за влијание на политики;
– Учесниците ќе можат да „излистаат“ активности кои се движат од хармонични до конфронтирачки.
13:15-14:15
Ручек
14:15-15:45
* Циклус на влијание на политиките
* Разбирање на циклусот и идентификување на главните чекори во него;
* Учесниците ќе бидат свесни зошто е важно да се сосредоточат на планирањето.
15:45-16:00
Пауза за кафе
16:00-17:30
Принципи на влијанието на политиките
* Разбирање на важноста на принципите;
* Идентификување на принципите;
* Именување на некои од активностите кои се потребни за да се придржуваат кон принципите.
18.09.2018
вторник
10:00-11:30
* Идентификување на релевантни прашања за влијание на политики
* Како се дефинира прашањето за влијание на политиките.
11:30-11:45
Пауза за кафе
11:45-13:15
Дефинирање на прашањето
* Формулирање на првичната порака
13:45-14:45
Ручек
14:15-15:45
* Анализа на чинители (стејкхолдери)
* Што е анализа на чинители;
* Кои се чинителите и нивните интереси;
* Ланец на влијание;
* Институциограм.
15:45-16:00
Пауза за кафе
16:00-17:30
Анализа на чинители (стејкхолдери) – продолжение
19.09.2018
среда
10:00-11:30
* Учество на корисниците
* Скала на учество и анализа;
* Различни водови учество;
* Начини мобилизација на корисниците.
11:30-11:45
Пауза за кафе
11:45-13:15
* Мапирање на процесот на носење одлуки
* Претставување и важност на контекстот при мапирањето;
* Градење на процесот.
13:15-14:15
Ручек
14:15-15:15
* Раководење со динамиката на мрежата
* Што е мрежа и како да се гради/анализира;
* Со кого треба да се гради мрежа за влијание на политики.
15:15-15:30
Пауза за кафе
15:30-17:00
* Развивање акциски план и презентација
* Како да се развие план имајќи ги предвид темите опфатени со обуката;
* Важност на алтернативните стратегии.
17:00-17:30
Оценка и затварање на обуката

Date

Sep 17 2018 - Sep 19 2018

Time

09:30 AM - 05:30 PM

More Info

Read More

Location

Gracija Kumanovo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *