“Обука за социјално претприемништво – прв дел” Куманово

“Обука за социјално претприемништво – прв дел” Куманово

“Обука за социјално претприемништво – прв дел”

19 и 20ти Ноември, 2018 година (понеделник, вторник)
Локација: Кружна сала во зграда на поранешен Комитет (прв спрат), Куманово

А Г Е Н Д А

19.11.2018
Понеделник

9:30-10:00
Пристигнување и регистрација на учесници
10:00-10:45
Добредојде и вовед
Мета картички за запознавање на учесниците
10:45-11:30
Вовед во претприемништвото/социјално претприемништво – митови и реалност?
11:30-11:45
Видеа за социјално претприемништво/ примери
11:45-12:00
Кафе пауза
12:00-13:30
Вежба во групи – бреинсторминг на идеи за бизнис/социјален бизнис – презентација на идеите
13:30-14:00
Како да се стане претприемач/карактеристики на претприемач на социјално претпријатие – вежба
14:00-15:00
Ручек
15:00-16:30
Потребни елементи за започнување со бизнис / Карактеристки за
успешен почетен бизнис / План за социјално претпријатие
16:30-16:45
Кафе пауза
16:45-17:45
Дизајнирање на бизнис план/ работа во групи/ /поделба на улоги
17:45-18:00
Прашања и одговори

20.11.2018
Вторник

10:00-11:00
Повторување на темите од Ден 1 (групна работа)
Презентација на бизнис плановите од Ден 1 (групна работа)
Коментари од другите групи
11:00-11:30
*Враќање на општеството*- социјално претпријатие
11:30-12:00
Примери од пракса – видео презентации
12:00-12:15
Пауза за кафе
12:15-13:30
Иновации и социјалните мрежи (facebook) основа за социјален капитал
13:30-14:00
Примери од пракса за иновативно работење/ користење на социјалните мрежи/ вежби
14:00-15:00
Ручек
15:00-16:00
Определување на вредноста на бизнисот/ Мерење на социјалната вредност
16:00-16:30
Практично евалуирање на предложените идеи
16:30-16:45
Пауза за кафе
16:45-17:45
Решавање на *нерешливи* предизвици/проблеми
Правни форми, тендери, мрежи
17:45-18:00
Завршни забелешки и коментари
Прашања и одговори
Евалуација на обуката

Date

Nov 19 2018 - Nov 20 2018

Time

09:30 AM - 06:00 PM

More Info

Read More

Location

Ресторан Грација, населба Карпош, Куманово

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *