Семинар„ Следење на клучни секторски реформи и застапување во политиката“

Семинар„ Следење на клучни секторски реформи и застапување во политиката“

Семинар„ Следење на клучни секторски реформи и застапување во политиката“
Проект „Социјална инклузија преку социјални мрежи помеѓу граѓанските организации и социјално претприемништво (4SNET)“

05 Октомври, 2018 година (петок)
Локација: Ресторан Грација, Куманово

АГЕНДА

05.10.2018
Петок
9:30-10:00
Пристигнување и регистрација
10:00-11:00
Вовед, запознавање и очекувања
Проценка на состојбата и поставување на цели за застапување
Чекори во стратешко планирање за застапување
Активности и насоки за застапување
Идентификување на насоки за застапување
11:00-11:15
Пауза
11:15-12:45
Мапирање на засегнати страни и предлагање на конретни активности за застапување– практична работа
Мапирање на засегнати страни
Предлог план за конретни активности за застапување
12:45-13:30
Презентирање на работа по групи
13:30-14:30
Презентирање на алатката за електронско учење на Веб порталот на проектот и насоки за нејзино користење
14:30-15:30
Освежување

Date

Oct 05 2018 - Jun 11 2019

Time

09:30 AM - 04:00 PM

More Info

Read More

Location

Ресторан Грација, населба Карпош, Куманово

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *