Консултативен настан во Куманово

Консултативен настан во Куманово

Проект „Социјална инклузија преку социјални мрежи помеѓу граѓанските
организации и социјално претприемништво (4SNET)“
11
ти Септември, 2018 година (вторник), во 13.00 часот
Локација: Голема сала во зграда на поранешен Комитет, Куманово

АГЕНДА
12:30 – 13:00 Регистрација на учесници
13:00 – 13:20 Отворање/Поздравни говори: Димитар Ташевски, директор на Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово Фатрије Арифи, Претседател на Мултиетничка организација на жени ЛИНДА Куманово
13:20 -13:40 Оливера Трајковска, Проектен менаџер /Презентација на досега имплементирани активности на проектот „Социјална инклузија преку социјални мрежи помеѓу граѓанските организации и социјално претприемништво (4SNET)“
13:40-14:20 Марија Алексова, O3 Invest / Презентација на наоди од анализата, резултати од проценка на потреби и ГАП анализа
14:20-14:30 Дискусија, прашања и одговори, препораки и заклучоци
14:30 –15:00 Кафе / Освежување

 

Покана

Date

Sep 11 2018

Time

12:30 PM

More Info

Read More

Location

Building of the former Committee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *