Консултативен настан во Штип

Консултативен настан во Штип

Проект „Социјална инклузија преку социјални мрежи помеѓу граѓанските

организации и социјално претприемништво (4SNET)“
12 ти Септември, 2018 година (среда), во 13.00 часот
Локација: Сала за состаноци во хотел Изгрев, Штип

АГЕНДА
12:30 – 13:00 Регистрација на учесници
13:00 – 13:20 Отворање/Поздравни говори Димитар Ташевски, директор на Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово Фатрије Арифи, Претседател на Мултиетничка организација на жени ЛИНДА Куманово13:20 -13:40 Оливера Трајковска, Проектен менаџер /Презентација на досега имплементирани активности на проектот „Социјална инклузија преку социјални мрежи помеѓу граѓанските организации и социјално претприемништво (4SNET)“

13:40-14:20 Марија Алексова, O3 Invest / Презентација на наоди од анализа,резултати од проценка на потреби и ГАП анализа
14:20-14:30 Дискусија, прашања и одговори, препораки и заклучоци
14:30 –15:00 Кафе / Освежување

Покана

Date

Sep 12 2018

Time

12:30 PM - 06:00 PM

More Info

Read More

Location

Hotel Izgrev Stip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *